martes, 7 de abril de 2015

En 2030 hi haurà el quàdruple de persones majors de 100 anys

En un futur, la xifra de majors de 100 anys experimentarà un creixement espectacular a Espanya. Els centenaris, que ara són poc més de 13.000 persones, pràcticament es multiplicaran per quatre en els pròxims tres lustres. Si el 1998 amb prou feines sumaven 3.500 persones, per 2030 superaran els 50.000 i, dins de només mig segle, seran més de 370.000.

Aquesta projecció de població està  realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística. Cada vegada vivim més, però cada vegada tenim menys fills. I aquest descens de la natalitat  no arriba a veure compensat amb un saldo migratori positiu. Tot això es tradueix en que la piràmide de població patirà una modificació profunda en les pròximes dècades: es aprimarà per la base i engreixarà en major proporció per la part superior.

La conseqüència és que Espanya se situarà entre els països europeus amb major taxa de dependència, entesa com el quocient, en tant per cent, entre la població en edat de no treballar  i la població en edat de fer-ho.

Ara aquesta taxa se situa en un 52%, el que significa que per cada persona en actiu hi ha mitja inactiva. En 2064, si es mantenen les tendències demogràfiques actuals, la taxa pujarà fins al 95%: per cada persona que treballi hi haurà una altra que no ho farà.

És comú en la població dels països desenvolupats l'envelliment accelerat, però no tots són, com Espanya, un dels estats de la Unió Europea amb major esperança de vida al naixement, amb menor nombre de fills per dona i amb una edat mitjana a la maternitat  més tardana. La combinació de tot això donarà lloc a un immens desequilibri econòmic.

1 comentario:

  1. Com a article, és massa curt.
    Podries afegir-hi alguna informació més abans de penjar-lo al "repositori"?

    ResponderEliminar